شال موهر طرح دار کد 02
جنس موهر
طول 195
عرض 70
مدل
طرح طرح دار