اورال شلوار دامنی ترک
آستر -
کمربند -
جیب -
نحوه بسته شدن دکمه
نرمی و زبری نرم
قد ۱۲۰
جنس پارچه نخ کتون
قد آستین -
فصل بهار و تابستان
قواره کمی آزاد
زمان تحویل