شلوار دامنی خنک ترک
آستر -
کمربند دارد
جیب دارد
نحوه بسته شدن سگک
نرمی و زبری نرم
قد ۹۰
جنس پارچه کرپ و ابر و بادی
قد آستین -
فصل بهار و تابستان
قواره کمی آزاد
زمان تحویل