بلوز ترک کش بافت
آستر -
کمربند -
جیب -
نحوه بسته شدن -
نرمی و زبری نرم
قد ۶۰
زمان ارسال -
جنس پارچه کش بافت خنک
جنس فریم -
قد آستین -
فصل چهار فصل
قواره جذب
زمان تحویل