اورال کرپ دو تکه
آستر -
کمربند -
جیب -
نحوه بسته شدن -
نرمی و زبری نرم
قد -
جنس پارچه کرپ درجه یک
قد آستین -
فصل چهارفصل
قواره کمی آزاد
زمان تحویل