کت پالتو کرپ آستردار
آستر دارد
کمربند -
جیب دارد
نحوه بسته شدن دکمه
نرمی و زبری نرم
قد ۷۵
جنس پارچه کرپ کتون
قد آستین -
فصل پاییز و زمستان
قواره کمی جذب
زمان تحویل