ترنچ کت بارانی میدی
جنس کرپ میکرو
قد ۹۰
قد جلو کار
قد پشت کار
قد آستین
فرم
یقه
نحوه بسته شدن دکمه و کمر
مورد استفاده
کمربند دارد
کلاه
طرح پارچه ساده
آستر دارد