ست کرکی خرسی
آستر -
کمربند -
جیب -
نحوه بسته شدن -
نرمی و زبری نرم
قد -
جنس پارچه کرک
قد آستین -
فصل پاییز - زمستان
قواره کمی آزاد
زمان تحویل به انتخاب شما