کت پالتو کتان
آستر دارد
کمربند دارد
جیب دارد
نحوه بسته شدن -
نرمی و زبری نرم
قد ۸۰
جنس پارچه کتان
قد آستین -
فصل پاییز - زمستان
قواره کمی جذب
زمان تحویل به انتخاب شما