شلوار جین بگ زانو زاپ
آستر -
کمربند -
جیب دارد
نحوه بسته شدن دکمه
نرمی و زبری کمی نرم
مدل
قد 105
جنس پارچه جین
قد آستین -
فصل چهار فصل
قواره آزاد
زمان تحویل به انتخاب شما