شکت پشم و جیر
آستر -
کمربند -
جیب -
نحوه بسته شدن دکمه
نرمی و زبری نرم
قد 80
جنس پارچه پشم و جیر
قد آستین -
فصل پاییز - زمستان
قواره کمی آزاد
زمان تحویل به انتخاب شما