بافت مدل زیر و رو
آستر -
کمربند -
جیب -
نحوه بسته شدن -
نرمی و زبری نرم
قد 70
جنس پارچه پشمی
قد آستین -
فصل پاییز - زمستان
قواره آزاد
زمان تحویل به انتخاب شما