ست سه تیکه
آستر -
کمربند -
جیب دارد
نحوه بسته شدن -
نرمی و زبری کمی نرم
قد -
جنس پارچه پشمی
قد آستین -
فصل پاییز - بهار
قواره آزاد
زمان تحویل به انتخاب مشتری