ست شومیز و شلوار گشاد
آستر -
کمربند -
جیب -
نحوه بسته شدن کش
نرمی و زبری نرم
قد -
جنس پارچه کریشه
قد آستین -
فصل بهار - تابستان
قواره آزاد
زمان تحویل به انتخاب مشتری