مینی بگ جیر
قیمت: 144,000
همین حالا بخر
بند بلند دارد
بند دستی -
بند کولی -
مورد استفاده روزانه - مجلسی
نرمی و خشکی کمی نرم
ابعاد -
جنس جیر
زمان ارسال به انتخاب مشتری