مانتو شومیز تمام دکمه
آستر -
کمربند -
جیب -
نحوه بسته شدن دکمه
نرمی و زبری نرم
قد 80
جنس پارچه نخ
قد آستین -
فصل بهار - تابستان
قواره آزاد
زمان تحویل به انتخاب مشتری