مینی بگ رویه ترک
بند بلند دارد
بند دستی دارد
بند کولی -
مورد استفاده مجلسی - روزانه
نرمی و خشکی کمی نرم
ابعاد -
جنس چرم مصنوعی
زمان ارسال به انتخاب مشتری