کیف طرح مستطیلی
بند بلند دارد
بند دستی -
بند کولی -
مورد استفاده مجلسی
نرمی و خشکی کمی نرم
ابعاد -
جنس چرم مصنوعی درجه 1
زمان ارسال به انتخاب مشتری