مینی بگ چرم جی
بند بلند دارد
بند دستی -
بند کولی -
مورد استفاده روزانه-مجلسی
نرمی و خشکی کمی نرم
ابعاد طول 12 - ارتفاع 10
جنس چرم
زمان ارسال به انتخاب مشتری