کت مانتو چهار خانه
آستر -
کمربند -
جیب -
نحوه بسته شدن باز
نرمی و زبری کمی نرم
قد 85
جنس پارچه کتون کرپ
قد آستین 60
فصل بهار - تابستان
قواره آزاد
زمان تحویل به انتخاب مشتری