گردنبند دو رج کد 11
نوع
مناسب برای
نوع بند
طول
قفل