گردنبند پردار بند چرمی 07
نوع ساده
مناسب برای خانوم ها
نوع بند چرمی
طول 50
قفل -