مینی بگ چرم
بند بلند دارد
بند دستی -
بند کولی -
مورد استفاده مجلسی-روزانه
نرمی و خشکی کمی نرم
ابعاد طول 12 ، ارتفاع 8
جنس چرم مصنوعی
زمان ارسال به انتخاب شما