کیف مخروطی رویه ترک
بند بلند دارد
بند دستی دارد
بند کولی -
مورد استفاده مجلسی
نرمی و خشکی خشک
ابعاد ارتفاع 15 ، قطر کف کار 12
جنس چرم ترک
زمان ارسال به درخواست شما