کیف دستی مینیمال
بند بلند دارد
بند دستی دارد
بند کولی -
مورد استفاده روزانه
نرمی و خشکی کمی نرم
ابعاد طول 35 ، ارتفاع 20
جنس چرم مصنوعی
زمان ارسال به انتخاب مشتری