فروشگاه لباس دیزی

اورآل مکانیکی
آستر -
کمربند -
جیب دارد
نحوه بسته شدن بند-دکمه
نرمی و زبری کمی نرم
قد 135
جنس پارچه جین
قد آستین -
فصل بهاره - تابستان
قواره -
زمان تحویل به انتخاب مشتری