شال نخ و حریر 01
طول 185
عرض 75
طرح طرح دار
مدل منگوله دار
جنس نخ و حریر