بیلر شلوارکی
آستر -
کمربند -
جیب دارد
نحوه بسته شدن دکمه
نرمی و زبری کمی نزم
قد -
جنس پارچه کتون
قد آستین -
فصل -
قواره جذب
زمان تحویل به انتخاب شما