کیف دوشی طرح پوست ماری
بند بلند دارد
بند دستی -
بند کولی -
مورد استفاده روزانه - مجلسی
نرمی و خشکی کمی خشک
ابعاد طول 16 ، ارتفاع 14
جنس چرم مصنوعی
زمان ارسال به انتخاب شما