کیف مجلسی حلقه دار جیر
بند بلند دارد
بند دستی دارد
بند کولی -
مورد استفاده روزانه - مجلسی
نرمی و خشکی کمی نرم
ابعاد طول 18 ، ارتفاع 20
جنس جیر
زمان ارسال به انتخاب شما